Warmtepomp
Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

31 mei 2021

De Vlaamse Regering keurde in mei het ontwerpbesluit goed met de eerste reeks acties naar een koolstofneutraal niet-residentieel gebouwenpark tegen 2050. Dit besluit ligt nu bij de Raad van State en de Vlaamse Toezichtcommissie voor advies en moet daarna finaal worden goedgekeurd. WPP, het warmtepomp platform binnen ODE, verwelkomt deze eerste uittekening van een roadmap voor niet-residentiële gebouwen naar koolstofneutraliteit en pleit dat ook voor residentiële gebouwen snel stappen worden gezet om het gebouwenpark te verduurzamen.

Het warmtepomp platform pleit al langer dat deze ambitie kracht wordt bijgezet via een duidelijke roadmap die uitzet hoe deze lang termijn doelstelling zal worden gerealiseerd. Voor niet-residentiële gebouwen is dit nu (deels) het geval.

Tijdslijn met gepland beleidsmaatregelen om tot koolstofneutraal niet-residentieel gebouwenpark te komen (nota Vlaamse Regering)

Belangrijkste maatregelen uit het besluit:

  • Vanaf 2022: Invoeren van 4 no-regret maatregelen en minimum C label bij kleine niet-residentiële gebouwen
  • Vanaf 2023: EPC-plicht op sleutelmomenten voor grote niet-residentiële gebouwen
  • Vanaf 2025: algemene EPC-plicht met 4 no-regret maatregelen
  • Vanaf 2030: grote niet-residentiële gebouwen moeten aan mimimaal label voldoen (welk label hieraan wordt gekoppeld, wordt nog onderzocht)

 

WPP vindt dat de Vlaamse Regering met dit besluit belangrijke stappen zet om het pad naar een klimaatneutraal gebouwenpark uit te tekenen. We betreuren dat hierbij geen duidelijke keuze wordt gemaakt om fossiele toestellen uit te sluiten. WPP en Techlink pleiten er voor om genoeg prikkels te voorzien opdat mensen op dit sleutelmoment een duurzame keuze zouden maken en actief te kiezen voor future-proof investeringen zoals een lage temperatuurafgiftesysteem. Het nog te bepalen minimumlabel moet ambitieus genoeg zijn, zodat in een latere fase niet opnieuw grondig gerenoveerd moet worden.

Verder moedigen we het beleid aan om ook voor residentiële woningen nu al een duidelijk traject naar verduurzaming van het woningpark op te stellen. Alleen zo zullen we tegen 2050 ons volledig gebouwenpark klimaatneutraal kunnen maken.

Alle platformen van ODE