Warmtepomp
Argumenten om een warmtepomp te plaatsen

Argumenten om een warmtepomp te plaatsen

25 juni 2021

De warmtepomp komt alsmaar vaker in de media als milieu- en klimaatvriendelijke manier om je woning te verwarmen en te koelen. In dit artikel zetten we graag alle argumenten om te investeren in een warmtepomp op een rij. Installateurs kunnen door de juiste informatie de twijfels bij hun klanten wegnemen.

Een warmtepomp is een duurzame verwarmingstechnologie. De warmtepomp haalt het grootste deel van haar thermische energie uit de natuur bijvoorbeeld uit omgevingslucht, bodem, (grond)water, etc. De warmtepomp wordt aangedreven door elektriciteit.  De thermische energie uit de omgeving op lage temperatuur wordt via de warmtepomp opgewaardeerd tot een voldoende hoge temperatuur om ruimtes te verwarmen. Daarom is de warmtepomp  een efficiënt toestel. 

Toekomstgericht : Het beleid heeft een duidelijke beslissing genomen om fossiele technologieën in de toekomst uit te faseren en in te zetten op groene warmte en duurzaam bouwen. Door nu te investeren in een warmtepomp, investeer je op de lange termijn. Tegen 2050 moet we allemaal klimaatneutraal wonen en leven. WPP, het warmtepomp platform binnen ODE, onderschrijft deze doelstelling en is er zich terdege van bewust dat de aanpassing van manieren van verwarming (en koeling) van gebouwen hier een belangrijke bijdrage zal aan leveren. De warmtepompen zullen sowieso een belangrijke rol hierin spelen. Je woning afstemmen op de werking met een warmtepomp, zelfs voor er een te plaatsen, zorgt ervoor dat je woning reeds klaar is voor de Europese doelstellingen van 2050. Er zijn dan geen grote renovatie werken meer nodig om je verwarmingsinstallatie klaar te maken voor de toekomst.

Comfort : Via een warmtepomp kan je het hele jaar door een aangename gewenste kamertemperatuur aanhouden. Afhankelijk van de type woning kan een gepast afgiftesysteem (vloerverwarming, wandverwarming of lage temperatuur radiatoren) en gepast type warmtepomp geselecteerd worden die optimaal comfort biedt. Zowel verwarmen in de winter als koelen op warme zomerdagen is mogelijk. Een systeem voor alle seizoenen.

Betere oplossing voor het milieu:  in uw warmtepompinstallatie vindt geen verbranding van fossiele brandstoffen plaats, daarom veroorzaakt een warmtepomp dus lokaal geen uitstoot van CO2. Een warmtepomp stoot, wanneer je de volledige energieketen inrekent, gemiddeld tot 70-80% minder CO2 uit dan een aardgasketel.

Naast CO2, stoten fossiele verwarmingstoestellen (aardgasketel, stookolieketel, etc.) ook nog NOX, fijn stof en andere aerosolen uit, waardoor de totale milieukost van een warmtepomp veel lager ligt dan deze van fossiele verbrandingstoestellen. Een warmtepomp is daarom dus een heel milieuvriendelijke invulling van de warmtevraag van een woning.

Verlaagt de EPB van uw woning : het plaatsen van een warmtepomp zorgt voor een niet te verwaarlozen verlaging van de EPB van uw woning. Het verbetert ook het energielabel van uw woning, wat dan weer een positieve invloed heeft op de waarde van uw woning.

Een warmtepomp is een slim en stuurbaar toestel: de nieuwe generatie warmtepompen maakt het mogelijk beter in te spelen op de opbrengst van de zonnepanelen (dat komt je zelfverbruik ten goede) en kunnen reageren op dynamische prijzen. Zo kan je het setpoint van je warmtepomp verhogen op het moment dat de elektriciteit het goedkoopst is en verlagen als de elektriciteit duurder is. Zeker als de warmte in een vat of een vloerverwarming wordt gebufferd kan je heel gericht op de prijsvariaties gaan inspelen. Die variaties liggen in het verschiet, op een termijn van één of meer jaren. Een toekomstgerichte en goede investering. Ook geeft een slim gestuurde warmtepomp geen pieken in de elektriciteitsafname en helpt dus om de distributienetfactuur te drukken als volgend jaar het capaciteitstarief ingevoerd wordt.

Langere levensduur en betrouwbaarheid van de installatie. Het is zo dat de levensduur van een warmtepomp de andere technologieën evenaart of zelfs overstijgt. Een ingebouwde weerstand kan de kortstondige pieken opnemen, zonder overinvestering, en zorgt er voor dat je nooit in de kou blijft. Het ander voordeel van deze weerstand is dat deze als een back-up kan gebruikt worden voor noodsituaties als de warmtepomp defect is.

Verschillende type warmtepompen kunnen naast ruimteverwarming ook sanitair warm water leveren.

Tot een minimum herleid onderhoud: enkel een jaarlijks controle-bezoek volstaat. Daarnaast moet een koeltechnische dichtheidsproef uitgevoerd worden door een erkend technicus. De frequentie hiervan is afhankelijk van het type warmtepomp en de hoeveelheid koelgas.  

Premies: er zijn voor particulieren in de verschillende regio’s subsidies verkrijgbaar in de renovatiecontext. Voor beschermde afnemers gelden zelfs verhoogde premies. Indien een renovatie noodzakelijk of wenselijk zou zijn vooraleer het verwarmingstoestel wordt vervangen, kan ook een labelpremie of een renteloos renovatiekrediet deze investering financieel ondersteunen.

Een warmtepomp plaatsen heeft dus zoals hierboven beschreven vele voordelen. In bestaande minder goed geïsoleerde woningen maakt het best deel uit van een goed geplande (gefaseerde) renovatie waarbij u ook het afgiftesysteem en isolatie van uw woning in rekening brengt. Toch is een warmtepomp breder toepasbaar dan enkel in nieuwbouw en perfect geïsoleerde woningen. Een warmtepomp is een toekomstgerichte en duurzame investering waarbij het naast de verlaagde klimaatimpact, het comfort duidelijk toeneemt.

En tenslotte groeit het bewustzijn van de ernst van de CO2 uitstoot bij vele burgers en het beleid. Ook de Europese commissie stuurt dit in een goede richting, waarbij we verantwoordelijkheid opnemen voor onze toekomst en gezondheid, en die van onze kinderen.

Meer en meer zal het verbranden van fossiele brandstoffen dan ook worden belast, het rechtvaardige principe ‘de vervuiler betaalt’. Die kost vermijden, daar kan je nu op anticiperen door niet te investeren in fossiele verbranding die stilaan tot het verleden behoort, en daar ook thuishoort. Elektriciteit, die hier gebruikt wordt om de warmtepomp aan te drijven, zal meer hernieuwbaar, en dan ook goedkoper worden.

Niet enkel in het belang van iedereen, maar ook in je eigen financieel belang op middellange termijn.

Alle platformen van ODE