Warmtepomp
Overschakeling subsidiëring naar belasting kan het gebruik van warmtepompen gekoppeld aan PV stimuleren

Overschakeling subsidiëring naar belasting kan het gebruik van warmtepompen gekoppeld aan PV stimuleren

31 augustus 2021

Volgens een Zweeds-Oostenrijkse groep wetenschappers kan het gecombineerde gebruik van warmtepompen en PV-opwekking op daken in Europa worden gestimuleerd door de huidige subsidies te vervangen door een koolstofbelastingbeleid. Uit hun analyse blijkt dat de rentabiliteit van deze combinatie strikt afhankelijk is van de gasprijzen, en dat een lichte stijging van de gasprijzen van cruciaal belang zou zijn om een sterke ontwikkeling in stand te houden.

Volgens hen kan het overschakelen van subsidiëring naar belastingheffing een haalbare en eenvoudigere oplossing zijn dan de talrijke stimuleringsregelingen die momenteel in heel Oostenrijk worden toegepast. "De Oostenrijkse subsidieregelingen voor HP- en PV-systemen zijn voor elke deelstaat anders, wat verwarring en onzekerheid schept voor potentiële gebruikers," waarschuwen zij in de paper Techno-economic analysis of combined heat pump and solar PV system for multi-family houses: An Austrian case study, gepubliceerd in Energy Strategy Reviews.

Lees meer

Alle platformen van ODE