Warmtepomp
Strenger klimaatdoel vraagt 'golf' van warmtepompen, renovaties en elektrische auto's

Strenger klimaatdoel vraagt 'golf' van warmtepompen, renovaties en elektrische auto's

28 oktober 2021

Met het Fit for 55-pakket deed de Europese Commissie deze zomer een reeks voorstellen om de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 fors te verminderen (-55% t.o.v. 1990). Voor België zou dat een aanscherping van de nationale klimaatdoelstelling voor niet-ETS sectoren van -35% naar -47% (t.o.v. 2005) betekenen. Om te zien hoe Vlaanderen best kan schakelen, doen de Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties (SERV) op vraag van Vlaams minister Demir haalbare voorstellen om snel en kostenefficiënt extra emissiereducties te realiseren.

Een 'golf' van warmtepompen, verplicht renoveren na de aankoop van vastgoed en 1 miljoen elektrische auto’s. Dat zijn de drie voorstellen die de Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties, verenigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), aan Vlaams minister Demir doen om in Vlaanderen snel en betaalbaar de strengere Europese klimaatdoelen voor 2030 te halen. Uit ruwe berekeningen van de SERV blijkt dat met deze kleppers én met maatregelen in andere niet-ETS-sectoren de nieuwe, uitdagende -47%-doelstelling binnen bereik ligt. Versnellen is wel de boodschap want emissies moeten de komende jaren tien keer sneller dalen dan voorheen. Ook snel beginnen is van tel want onder de huidige Vlaamse Regering loopt al één derde van de tijd tot 2030 af.

Lees meer

Alle platformen van ODE