Warmtepomp
Kostenoptimale oplossingen voor residentiële warmtepompen op zonne-energie in koude klimaten, geïsoleerde gebieden

Kostenoptimale oplossingen voor residentiële warmtepompen op zonne-energie in koude klimaten, geïsoleerde gebieden

23 december 2021

Een Amerikaans-Zweedse onderzoeksgroep heeft de complexe economische relatie tussen PV en warmtepompen in koude klimaten onderzocht onder vier verschillende niveaus van elektrificatie. Het onderzoek heeft uitgewezen dat, in vergelijking met propaan, zonnewarmtepompen de kosten met maximaal 20% en de koolstofemissies met 30% kunnen doen dalen.

Een internationaal onderzoeksteam heeft getracht de technisch-economische kenmerken te kwantificeren van warmtepompoplossingen op zonne-energie voor woongebouwen in geïsoleerde gebieden zonder aardgasvoorziening in koude klimaten, en is tot de bevinding gekomen dat de huiseigenaars, door hun toevlucht te nemen tot de geëlektrificeerde oplossing, hun kosten met tot 20% kunnen verminderen.

Lees meer

Alle platformen van ODE