Warmtepomp
Gavere gaat nieuw sportcomplex verwarmen met water uit de Schelde

Gavere gaat nieuw sportcomplex verwarmen met water uit de Schelde

25 februari 2022

De gemeente Gavere start in september 22 met de bouw van een nieuw sportcomplex. Uitzonderlijk daarbij is dat het gebouw zal verwarmd worden met een warmtepomp die water uit de Schelde zal gebruiken. De bouw van het sportcomplex, dat zal worden uitgevoerd door Group Willy Naessens, zal in het najaar van 2023 klaar zijn en heeft een kostenplaatje van 7 miljoen euro. 

Wat dit project uniek maakt is dat er gebruik wordt gemaakt van aquathermie.  Aquathermie is een verzamelnaam voor het verwarmen en koelen van gebouwen door het gebruik van warmte en koude uit het oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. In dit geval wordt dus gebruik gemaakt van het water uit de Schelde dat zich vlak naast het sportcomplex bevindt. Water uit de rivier wordt door een warmtewisselaar gepompt en levert primaire warmte aan een warmtepomp die de warmte daarna opwaardeert naar een hogere temperatuur om de ruimtes mee te verwarmen. Aquathermie is geen nieuwe technologie al is ze nog niet wijdverspreid.

De Schelde die naast het complex ligt is een rivier met een enorm groot debiet. Het water van de Schelde heeft steeds een constante temperatuur van 10 à 12 graden, zelfs in de winter. Zo is het project verzekert van een vaste bron die men het hele jaar door ter beschikking heeft. Rivieren zoals de Schelde hebben een enorm potentieel voor aquathermie en kunnen dus aangewend worden om woningen en gebouwen van duurzame warmte te voorzien. Daarnaast liggen vele gebouwen met een warmtevraag naast het water waardoor ze helemaal in aanmerking komen om hun fossiele verwarming te vervangen door een duurzaam alternatief via aquathermie.

Een extra voordeel van aquathermie voor de sportzaal is dat het in de zomer er ook aangenaam koel zal zijn. Er is geen actieve koeling nodig omdat het water van de Schelde door een warmtewisselaar naar het gebouw gaat en zo het gebouw koelt.  

Alle ruimtes buiten de kleedkamer worden opgewarmd via een afgiftesysteem op basis van lucht. De energie die daarbij wordt gebruikt voor het verwarmen van het gebouw wordt opnieuw gerecupereerd door de warmtepomp voor de andere zalen in het gebouw. De warmtepomp heeft een vermogen van 165 kW.

Een tweede CO2-warmtepomp die luchtgekoeld is, zorgt voor de bereiding van het sanitair warm water. Door gebruik te maken van CO2 als koelmiddel kunnen hogere temperaturen worden gehaald voor het sanitair warm water (70-80 graden). Voor het sanitair warmwater in de sporthal zelf volstond de temperatuur van 65 graden rekening houdend met het risico op legionella.  

De warmtepompen verbruiken natuurlijk elektriciteit. Omdat de gemeente Gavere enkel groene stroom aankoopt kan de sporthal CO2-neutraal worden bestempeld.

Via de nodige PV-panelen behaalt het gebouw een E-40 peil. Een latere uitbreiding van de PV-installatie blijft ook mogelijk.

Daarnaast werden er voor dit gebouw ook andere duurzame maatregelen meegenomen. Men koos voor een constructie in prefabbeton omdat deze uitermate geschikt is voor latere recyclage.. Het regenwater wordt hergebruikt voor sanitaire doeleinden. Het overtollige regenwater wordt opgevangen in een wadi (een bufferingsvoorziening), die geïntegreerd is in de aanleg van de buitenomgeving: een groene zone vormt via twee bruggetjes een zachte overgang tussen de parking en de inkom. De wadi zal ook een extra verkoelend effect creëren aan de inkomzone door de natuurlijke verdamping van het water in deze wadi.

 

Alle platformen van ODE