Warmtepomp
Flexibele inzet van warmtepompen draagt bij aan een betaalbare en haalbare energietransitie

Flexibele inzet van warmtepompen draagt bij aan een betaalbare en haalbare energietransitie

27 oktober 2022

Het stroomnet staat nu al onder druk, met name ten gevolge van de snelle groei van zonneparken en datacenters. Met de opkomst van all-electric woningen en elektrische voertuigen zal het net de komende jaren ook steeds meer gaan knellen in woonwijken. In de komende jaren wordt in Nederland massaal de warmtepomp uitgerold.

Het slim flexibel aansturen van deze warmtepompen gaat een grote rol spelen bij het betaalbaar houden van de energierekening voor de burger. Flexibel inzetten van warmtepompen draagt namelijk bij aan het in balans houden van de elektriciteitsvoorziening, het voorkomen van congestie en daarmee het vermijden van netverzwaring. Warmtepompen kunnen het elektriciteitsnet ontlasten, maar dan is er wel werk aan de winkel!

Lees meer

Alle platformen van ODE