Warmtepomp
Warmte als dienst: één van de sleutels tot het ontsluiten van de residentiële retrofitmarkt voor warmtepompen

Warmte als dienst: één van de sleutels tot het ontsluiten van de residentiële retrofitmarkt voor warmtepompen

28 november 2022

Beleidsmakers in veel landen en regio's hebben hoge ambities voor de versnelde toepassing van warmtepompen om de klimaatambities te verwezenlijken, met name in Europa, om de afhankelijkheid van fossiel gas te verminderen. In sommige landen vormen de aanloopkosten van een warmtepomp, en soms een geringe bekendheid met de technologie, echter nog steeds een belemmering voor veel consumenten. Alternatieve bedrijfsmodellen zouden een oplossing kunnen zijn om deze barrières te overwinnen, aangezien zij zowel de aanloopkosten voor de eindverbruiker kunnen verlagen als zijn risico kunnen verkleinen. Bovendien zouden alternatieve bedrijfsmodellen het potentieel van "schaalvoordelen" kunnen vrijmaken om de productiekosten te verlagen en zouden zij ook een clusterbesturing van warmtepompen mogelijk kunnen maken om het elektriciteitsnet te stabiliseren.

Lees meer

Alle platformen van ODE