Warmtepomp
De marktpenetratie en de technologische ontwikkeling van warmtepompen kunnen de elektrische pieken in Zweden doen verminderen

De marktpenetratie en de technologische ontwikkeling van warmtepompen kunnen de elektrische pieken in Zweden doen verminderen

21 december 2018

Een groot deel van de huishoudelijke verwarming in Zweden wordt tegenwoordig ingevuld door warmtepompen. En het aandeel van warmtepompen op de verwarmingsmarkt zal de komende jaren hoogstwaarschijnlijk blijven groeien. Deze evolutie doet de vraag rijzen wat de invloed ervan zal zijn op de toekomstige vraag naar elektriciteit, met name in het vooruitzicht van een komende toename van het aandeel van variabele, niet-verstuurbare elektriciteitsproductie (voornamelijk windenergie) in combinatie met een toegenomen elektrificatie van andere delen van de samenleving.

Deze vraag werd behandeld in een recente studie. De huidige en toekomstige energievraag naar elektriciteit voor verwarming werd berekend op basis van een inventarisatie van de huidige warmtepompvoorraad met mogelijke ontwikkelingstrajecten voor hun aandeel in de warmtemarkt en hun prestaties.

De studie koppelde ook de resulterende elektriciteitsvraag voor verwarmingsdoeleinden aan de vraag naar andere elektrische energie en de elektrische stroomvoorziening, zowel voor de huidige situatie als voor een toekomstige situatie (2030).

Ten slotte werd kwalitatief onderzocht in welke mate een slimme regeling en verschuiving van de elektriciteitsvraag voor verwarming kan bijdragen tot de vermindering van de elektriciteitsvraag in piekmomenten met betrekking tot de toekomstige elektriciteitsbalans in Zweden.

Er werd vastgesteld dat slimme regeling pieken in de netto belasting kan opvangen en snelle schommelingen in de stroomvoorziening kan opvangen. Slimme regelingen en flexibiliteit van de vraag zullen echter niet de enige antwoorden zijn op de uitdagingen die gepaard gaan met een grotere variabiliteit op de energiemarkt. Er zijn een aantal belangrijke beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden, met name het tijdsaspect, waarbij de flexibiliteit van de vraag niet dezelfde duurzaamheid biedt als de productiemiddelen. Maar als aanvulling en als oplossing met een relatief korte doorlooptijd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de uitbreiding van het elektriciteitsnet, waar de doorlooptijden over het algemeen aanzienlijk zijn, zou het zeer interessant moeten zijn.

Ook al zijn de huidige stimuleringsmaatregelen voor vraagflexibiliteit voor de elektriciteitsverbruikers klein, toch vormt een slimme regeling van warmtepompen en elektrische verwarming, samen met andere flexibele energievraag, een belangrijke aanvulling op de variabiliteitsuitdagingen op de toekomstige elektriciteitsmarkt.

Lees meer (verslag in het Zweeds met een samenvatting in het Engels)

Bron: https://heatpumpingtechnologies.org

 

Alle platformen van ODE