Warmtepomp
Warmtepompen waarschijnlijk belangrijkste verwarmingsbron voor Ierse nieuwe huizen

Warmtepompen waarschijnlijk belangrijkste verwarmingsbron voor Ierse nieuwe huizen

29 januari 2019

Een analyse van Passive House Plus schat dat in dat in 2017 warmtepompen waarschijnlijk de belangrijkste verwarmingsbron waren in nieuwe Ierse huizen.

Marktaandeel Iers verwarmingssysteem door Passive House Plus

De analyse, uitgevoerd door Passive House Plus op de gegevens van de BER van 2017 en 2018 (het beoordelingssysteem dat wordt gebruikt om het energierendement van Ierse gebouwen te meten), geeft aan dat de 36,6% van de 5.080 woningen die in 2017 zijn gebouwd met gepubliceerde definitieve BER gegevens, een warmtepomp als verwarmingssysteem hebben, met een aandeel van 52,6 % aan gasketels, een aandeel van 4,1 % aan mazoutketels, een aandeel van 5,8 % aan WKK en een aandeel van 0,8 % aan LPG .

De cijfers veranderen echter aanzienlijk als je ook de circa 3.000 eengezinswoningen meetelt die niet voldeden aan de eis om BER's te verkrijgen voor de bewonen van het huis. De analyse is gebaseerd op de aanname dat deze woningen zijn gebouwd inclusief warmtepompen met hetzelfde percentage van de 588 eengezinswoningen die in de publieke statistieken zijn opgenomen (in 70% van de gevallen met behulp van een warmtepomp). Met dit nieuwe model zouden warmtepompen het meest gebruikte verwarmingssysteem in Ierse nieuwe huizen worden, met een marktaandeel van 44,7%, gasboilers volgen met 42,8%, mazoutketels met 7,8% en WKK met 4,4%.

In het EHPA European Heat Pump Market and Statistic Report 2018 werd ook een homogene groei vastgesteld van de Ierse warmtepompmarkt in 2017, grotendeels gedomineerd door lucht/waterwarmtepompen, met kleine marktaandelen voor grond- en lucht/lucht warmtepompen.

Dezelfde studie van Passive House Plus benadrukte dat het marktaandeel van zonnewarmte is gedaald als bron van verwarming zowel in nieuwe appartementsblokken als in nieuwe ééngezinswoningen terwijl PV-panelen, over het algemeen in combinatie met gasketels, licht zijn toegenomen. Ten slotte wees de analyse erop dat in 2018 de mechanische ventilatie (en met name de ventilatie van hele huizen) gestaag toeneemt in vergelijking met natuurlijke ventilatie.

Het volledige artikel van Passive House Plus kunt u hier lezen

Bron: www.EHPA.org

Alle platformen van ODE