Warmtepomp
Warmtepompverkopen in 2018 in Finland zijn gestegen met 22% - investeringen van meer dan een half miljard euro

Warmtepompverkopen in 2018 in Finland zijn gestegen met 22% - investeringen van meer dan een half miljard euro

29 januari 2019

De verkoop van warmtepompen steeg met 22% en zelfs meer in euro's. In 2018 werd meer dan een half miljard euro geïnvesteerd in de 75.000 geïnstalleerde warmtepompen.  In Finland zijn al 900.000 warmtepompen verkocht.  Hun totale jaarlijkse productie bedraagt 10 TWh, wat overeenkomt met 15% van de Finse verwarming van woon- en dienstgebouwen.  Jaarlijks wordt tussen de 6 en 7 TWh aan hernieuwbare energie en restwarmte teruggewonnen en gebruikt in warmtepompen.  Opmerkelijk is dat deze enorme investeringen in het milieu en in de strijd tegen de klimaatverandering voornamelijk door de eigen middelen van de huiseigenaars komen. De uitstekende rentabiliteit van warmtepompen heeft de besluitvorming van de consument vergemakkelijkt. Ook is men zich bewust geworden van de belangrijke rol van warmtepompen bij het koolstofarm maken van de warmte en de vraag naar warmtepompen.

Groei in alle typen warmtepompen

Volgens de Finse warmtepompvereniging SULPU zijn er in 2018 76.000 warmtepompen verkocht, een stijging van 21,7% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal verkochte lucht/luchtwarmtepompen bereikte 60.000, grondwarmtepompen 8.000, lucht/water-warmtepompen 5.000 en afvoerluchtwarmtepompen 3.000. Alle types van warmtepompen waren in opmars, aldus directeur Jussi Hirvonen.

De sterke groei van de verkoop van lucht-lucht warmtepompen werd gestimuleerd door de zomerhittegolf. Ook het aantal verkochte grondwarmtepompen nam weer toe. Opvallend is de doorbraak van de door de omvormer gestuurde grondwarmtepompen en de sterke toename van het aantal grotere installatiesites. Steeds meer winkelcentra, dienstgebouwen, industriële gebouwen en kerken halen hun verwarming en koeling op een milieuvriendelijke manier uit de aarde. De verkoop van lucht/water-warmtepompen steeg het sterkst, namelijk met 25%. Hun prestaties, betrouwbaarheid en toepasbaarheid op verwarmingssystemen in Finland zijn snel verbeterd, waardoor een snelle groei mogelijk is. Kleine afvoerluchtwarmtepompen worden meestal verkocht aan nieuwe vrijstaande woningen.

De inzet van afvoerluchtwarmtepompen in appartementsgebouwen is in hoog tempo toegenomen. Er zijn In enkele honderden appartementencomplexen al warmtepompen geïnstalleerd die gebruik maken van de terugwinning van restwarmte uit de afvoerlucht. Hierdoor wordt het verbruik van stadsverwarming of andere energie van een flatgebouw tot 50% verminderd. Daarom heeft men in een groeiend aantal appartementsgebouwen besloten om volledig over te schakelen van stadsverwarming naar een warmtepompgebaseerde oplossing.

De Investeringen in warmtepompen bedroegen in 2018 meer dan een half miljard – de totale investeringen in warmtepompen bedragen maar liefst 4 miljard euro.

De waarde van de 76.000 warmtepompsystemen bedraagt 450 miljoen euro. Wanneer er de grote warmtepompsystemen voor stadsverwarming/-koeling, industrie, winkelcentra en andere dienstverlenende gebouwen, alsmede andere ondersteunende activiteiten zoals planning, leveringstoezicht, onderhoud en andere diensten (niet opgenomen in de SULPU-statistieken) worden bijgeteld, bereikte de warmtepompsector in 2018 een jaarlijks investeringsniveau van meer dan een half miljard euro. Dit betekende ongeveer één extra TWh per jaar aan CO2-vrije warmteproductie. Opmerkelijk is dat het grootste deel van deze investering bestond uit investeringen door particulieren met hun eigen geld, omdat het voor hen een goede investering was.

De aandeel verwarming in woon- en dienstgebouwen bedraagt tussen de 70 en 80 TWh per jaar. Hiervan wordt er al 15%, ongeveer 10 TWh per jaar, opgewekt door warmtepompen. Dit wordt gerealiseerd door de bijna een miljoen Finse warmtepompen, waarin de consumenten 4 miljard euro hebben geïnvesteerd. Ook de investeringen in de productie van stadsverwarming en -koeling en in de terugwinning van industriële restwarmte nemen toe.

De sector maakte de opkomst van nieuwe bedrijfsmodellen mee.
Het warmtepomp warmteverkoopmodel, of het zogenaamde servicemodel, houdt in dat de investering in de warmtepomp wordt gedaan door de verkoper die thermische energie en, indien gewenst, koeling aan de klant levert. De klant wordt op dezelfde manier gefactureerd voor de energie als voor elektriciteit of stadsverwarming. Dit servicemodel wordt niet enkel gebruikt in dienstgebouwen en industrieterreinen, maar ook in appartementsgebouwen die gebruik maken van afvoerlucht en geothermische warmte. Dit is een gemakkelijke en aantrekkelijke keuze voor appartementsgebouwen. Er is geen investering nodig; je hoeft er niets voor te doen en je kan genieten van lagere energiekosten.

Warmtepompen spelen een sleutelrol in het koolstofarm maken van warmte

De verwarmingsmarkt is groot en de zeer hoge CO2 -uitstoot is afkomstig van verwarming uit stookolie en van stadsverwarming op basis van steenkool, turf en olie. Als we het hebben over de strijd tegen de klimaatverandering, moet dat betekenen dat de warmte zo snel mogelijk koolstofvrij moet gemaakt, dat fossiele brandstoffen geleidelijk aan worden uitgebannen en, op de lange termijn, dat verbranding geleidelijk wordt stopgezet.

Dit betekent een meer energie-efficiënte verwarming dat geen gebruik meer maakt van fossiele brandstoffen zoals steenkool, turf, olie en gas, dat in toenemende mate op basis van elektriciteit wordt opgewekt, rekening houdend met verhoogde vraag naar koeling, gebruik maakt van restwarmte en evolueert van gecentraliseerd en productiegericht naar lokaal energiegericht en meer CO2-neutraal. Warmtepompen hebben deze trend - ietwat stiekem - zonder enige politieke of financiële steun of begeleiding, aan marktconforme voorwaarden bijgebeend. Een regelgevende belasting op fossiele brandstoffen om de klimaatverandering tegen te gaan is gunstig voor warmtepompen.

Warmtepompen maken het mogelijk om in te spelen op de vraag van het elektrische systeem, efficiënte energieopslag en -koeling en het gebruik van andere restwarmte.

Warmtepompen zijn het perfecte instrument om in te spelen op de vraag en om de elektriciteitsvraag van het net te beheren. Een warmtepomp biedt een unieke technologie om warmte en elektriciteit te overbruggen. Het heeft de mogelijkheid om water, gebouwen, energieputten en bidirectionele koeling/verwarming als opslagvolume te gebruiken. Met het thermische vermogen van de warmtepompen gekoppeld aan de vraagrespons, konden de warmtepompen al ongeveer 4.000 MW aan thermisch vermogen leveren en vorig jaar werd er nog eens 500 MW extra opgewekt. Volgens de werkingsprincipes van een warmtepomp levert het regelbare elektrische vermogen ongeveer een derde van het thermische vermogen. De resterende twee derde is vrije energie, teruggewonnen door de warmtepomp uit de omgeving van het gebouw.

Winstgevend, schept banen, residentieel en strijd tegen de klimaatverandering

De rentabiliteit van de investering in de warmtepomp voor de klant is uitstekend. Sterke argumenten voor warmtepompen zijn ook het gebruiksgemak, het lage onderhoud, de minimale ruimtebehoefte en de koelmogelijkheden. De impact van de bespaarde brandstof en elektriciteit op de Finse handelsbalans ligt nu al rond de honderd miljoen. De warmtepompsector is zeer residentieel en biedt al werk aan 3.000 à 5.000 mensen.  De sector speelt een belangrijke rol in de strijd tegen de klimaatverandering. De vermindering van de CO2-uitstoot in Finland bedraagt al een megaton.

Bron: www.sulpu.fi

Alle platformen van ODE