Warmtepomp
Warmtepompen produceren duurzame warmte zonder uitstoot van fijn stof

Warmtepompen produceren duurzame warmte zonder uitstoot van fijn stof

13 maart 2014

Het recente SMOG-alarm bewijst nogmaals dat Vlaanderen nog steeds een lange weg af te leggen heeft om de opgelegde luchtkwaliteitsnormen te behalen. België werd door de Europese commissie voor het Europees hof van justitie gedaagd vanwege een te hoge concentratie aan fijn stof. Uitstel voor het behalen van deze fijnstof-normen werd afgewezen. SMOG-alarm wordt grotendeels veroorzaakt door het verkeer maar ook in belangrijke mate door de uitstoot van kachels, verouderde ketels en open haarden voor woningverwarming. Milieumaatregelen dringen zich dus op.

Warmtepompen voor woningverwarming dragen fors bij tot een betere luchtkwaliteit omdat er geen secundair verbrandingsproces plaatsvindt zoals bij fossiele brandstoffen als gas, hout en stookolie. Warmtepompen zorgen voor een belangrijke verlaging van de fijn stofuitstoot, en leiden bovendien ook tot minimum 40% reductie van de CO2 uitstoot t.o.v. fossiele verwarmingsketels.

Warmtepompen voor woningverwarming dragen fors bij tot een betere luchtkwaliteit omdat er geen secundair verbrandingsproces plaatsvindt zoals bij fossiele brandstoffen als gas, hout en stookolie.

Door groene warmte uit warmtepompen te combineren met groene hernieuwbare stroom bereikt men zelfs een NUL-uitstoot. Warmtepompen dragen in een belangrijke mate bij tot het behalen van milieudoelstellingen. Discriminatie van warmtepompen t.o.v. traditionele verwarming moet worden weggewerkt. Warmtepompen worden vanuit Europa aanzien als de best beschikbare technologie (BAT = Best Available Technology) omdat ze natuurlijke, hernieuwbare energie oppompen naar een bruikbaar niveau voor ruimteverwarming en sanitair warm water productie. Warmtepompsystemen halen daarom de hoogste energieklasse van A tot A in de nieuwe Europese Eco-design richtlijn.

Traditionele verbranding heeft niet enkel het negatief milieu-aspect door fijn stof en CO2-uitstoot, maar bij fossiele verbranding wordt hoogwaardige energie éénmalig omgezet in laagwaardige warmte.

Overheden moeten daarom de doelstellingen van warmtepompen in de woningbouw bijstellen en bijkomende stimuli voorzien voor nieuwbouw (actueel ca. 15%) alsook bij renovatie. De overheid zou daarom de warmtepomp, als beste energieklasse voor verwarming en de E-peil optimalisatie, beter kenbaar moeten maken bij het grote publiek dat wil bouwen of investeren in energiezuinige technieken. Netbeheerders blijven daarenboven fossiele verbranding promoten door gratis aardgasmeters aan te bieden met verlaagde tarieven voor gasaansluiting tot mogelijkheid tot een – gratis – gasaansluiting aan het distributienet. Dit terwijl de netaansluitingskosten voor warmtepompen en hernieuwbare energie zouden moeten worden ondersteund.

 De overheden dienen het goede voorbeeld te geven door warmtepompen in te zetten bij sociale woningen om zo de laagste energierekening te bekomen voor de sociaal zwakkere huurder en om groene milieuvriendelijke en energiezuinige sociale woonwijken te creëren. Sociale woningmaatschappijen moeten gestimuleerd worden om warmtepompen en zonne-energie te combineren. Overheden en beleidsmarkers hebben een voorbeeldfunctie en kunnen voorrang geven aan groene warmte bij openbare gebouwen, scholen, crèches, serviceflats, ...

Alle platformen van ODE