Warmtepomp
Te laaghangend fruit is niet zoet genoeg (en uiteindelijk noch schoon noch goedkoop)!

Te laaghangend fruit is niet zoet genoeg (en uiteindelijk noch schoon noch goedkoop)!

26 februari 2019

Een "verwarmings- en koelingspakket" onder de volgende Commissie om de kosten en baten beter aan te pakken?

De context

Tijdens een lunchdebat georganiseerd door de Europese Warmtepomp Associatie (EHPA) over "de kosten van een laag ambitieniveau bij het vergroenen van de verwarmings- en koelingssector werd er gebrainstormd over de volgende beleidsmaatregelen die de EU nodig heeft om "verwarming en koeling", de belangrijkste sector voor de EU op het gebied van energieverbruik, tegen 2050 effectief en volledig koolstofvrij te maken, na de recente goedkeuring van nieuwe energiewetgeving door beleidsmakers van de EU en de publicatie van het ontwerp van de Europese Commissie van langetermijnstrategie voor 2050 in december vorig jaar.

 De toon zetten

Roland Joebstl van het Europees Milieubureau (EEB) lichtte de economische gevolgen toe van onvoldoende maatregelen tegen de klimaatverandering wereldwijd en in Europa in het bijzonder. "De gevolgen van de klimaatverandering zijn reëel", zei hij, "waardoor de bosbranden in Californië en Zweden en de verliezen aan gewassen in Duitsland en Denemarken nu al worden aangewakkerd. Ondanks deze waarschuwingen zijn onze Europese klimaatdoelstellingen ontoereikend en we zijn momenteel op weg naar een klimaatuitval die ertoe leidt dat elke Europese burger één week per jaar een hele week moet werken om de schade te compenseren wegens onvoldoende actie en gebrek aan investeringen in schone en efficiënte, klimaatbestendige oplossingen".

Rainer Hinrichs-Rahlwes, van de Duitse federatie voor hernieuwbare energie (BEE), illustreerde hoe belangrijk het is om het systeem tegelijk ambitieus genoeg te krijgen op het gebied van verwarming en koeling, vanwege het inherente lock-in effect in deze sector (d.w.z. als het éénmaal is vervangen, zal een systeem ten minste 15-20 jaar niet meer worden gewijzigd!) Hij presenteerde een Duitse studie die de over het algemeen lage of onbeduidende brandstof- en CO2-besparingen laat zien die het gevolg zijn van de vervanging van oude ketels door nieuwe condensatieketels (met name in vergelijking met HES en WKK die alternatieven gebruiken). Zo waarschuwde hij voor de mogelijke negatieve gevolgen van het "te laaghangende fruit" in de verwarmings- en koelsector en nodigde hij de beleidsmakers uit om "ladders" te promoten die de "hogerhangende, schonere en uiteindelijk zelfs goedkopere vruchten" kunnen plukken.

Thomas Nowak van de European Heat Pump Association (EHPA), die het evenement heeft gemodereerd, bevestigde opnieuw het specifieke karakter van de verwarmings- en koelingssector, namelijk dat alle technologische oplossingen voor een volledige decarbonisatie vanaf vandaag beschikbaar zijn, maar in een verstoorde markt. Hij vermeldde ook dat verschillende delen van de sector hun krachten hebben gebundeld om de transitie te versnellen, in het kader van het DecarbHeat-initiatief.

Innovatieve ideeën

Aangezien de modernisering van verwarming en koeling gericht is op maatschappelijke doelstellingen die veel verder reiken dan schone energie en klimaatverandering, zoals energiezekerheid, industrieel beleid, meer lokale banen, de gezondheid van de burgers, enz. en aangezien er nu veel meer acties op het niveau van de lidstaten nodig zijn om de EU-wetgeving die voortvloeit uit het "pakket schone energie" tot uitvoer te leggen, stelde Jeppe Kofod voor om in plaats van een traditioneel "gaspakket" in te dienen, dat de volgende Europese Commissie een uitgebreid "verwarmings- en koelingspakket" voorstelt, waarbij de gebruiker centraal staat en het probleem op een grondige manier wordt aangepakt, met inbegrip van aspecten die tot nu toe niet zijn onderzocht.

Zijn collega's en de andere deelnemers aan het evenement waren het erover eens dat de maatregelen op Europees en nationaal niveau moeten worden versterkt en stelden extra dimensies voor die volgens de organisatoren van het evenement tot dit nieuwe "verwarmings- en koelingspakket" zouden kunnen bijdragen, zoals regelingen voor overheids- en privéfinanciering en belastingstelsels te verbeteren, het bewustzijn en het vertrouwen van de EU-burgers over dit onderwerp te vergroten (met name via innovatieve gebruikersplatforms), de mogelijkheid van bijscholing van mensen die in KMO’s werken te ondersteunen, de uitwisseling van goede praktijken promoten  enz.

Wordt vervolgd

De deelnemers waren het erover eens dat de discussie over dit onderwerp moet worden voortgezet, met name door van de modernisering van de verwarmings- en koelingsector een beleidsprioriteit te maken voor Europa, bijvoorbeeld in dossiers zoals de 2050 lange termijn strategie.

De leden van de sector stemden ermee in om dit innovatieve idee van een uitgebreid en daadwerkelijk Europees verwarmings- en koelingspakket op te volgen en eraan mee te werken.

Het persbericht van EHPA

Bron: www.ehpa.org

Alle platformen van ODE