Warmtepomp
Nieuwe inzichten in de wereldwijde markt voor warmtepompen

Nieuwe inzichten in de wereldwijde markt voor warmtepompen

29 maart 2019

De groeiende vraag naar duurzame en kosteneffectieve verwarmings- en koeloplossingen zal naar verwachting het marktaandeel stimuleren.

Een nieuw rapport van Global Market Insights voorspelt een gestage groei van de warmtepompmarkt tussen 2018-2025.

De toenemende focus op betere milieuprestaties, energiezekerheid en groeiende initiatieven om het warmteverbruik van fossiele systemen tot een minimum te beperken, zullen de wereldwijde omvang van de warmtepompmarkt stimuleren. De luchtwarmtepomp verbruikt minder energie om te werken, d.w.z. 40% in vergelijking met conventionele eenheden. Bovendien zal de introductie van duurzame bouwnormen en codes om de inzet van duurzame technologieën te verbeteren en daarmee de CO2-uitstoot te minimaliseren, de productpenetratie verder verbeteren. 

Bevolkingsmigratie naar stedelijke gebieden, toename van de investeringen in de ontwikkeling van residentiële appartementen en een toename van het beschikbare inkomen zijn enkele van de dwingende parameters die de energievraag stimuleren. De volatiliteit in de prijzen van elektriciteit en fossiele brandstoffen hebben een positieve invloed gehad op de vraag naar energiezuinige systemen.

Positieve vooruitzichten voor de bouw van een- en meergezinswoningen in het noordoosten en middenwesten, ondersteund door een snelle verstedelijking, zullen de omvang van de Amerikaanse markt vergroten. Een strenge regelgeving met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen en gunstige maatregelen om de invoering van hernieuwbare technologieën te bevorderen, zullen de bedrijfsdynamiek verder aanvullen.

De markt voor grondwarmtepompen zal naar verwachting tegen 2025 met meer dan 4% groeien. De systeemcapaciteit om constante water of grondtemperatuur te gebruiken voor verwarmingsoplossingen in koude klimaatgebieden maakt ze rendabel tegenover andere oplossingen. Verbeterde betrouwbaarheid, lage exploitatie- en onderhoudskosten en geruisloze werking zijn de belangrijkste onmisbare parameters die de productvraag zullen stimuleren.

Residentiële toepassingen in 2018, droegen voor meer dan 80% bij aan het wereldwijde marktaandeel van warmtepompen. De toenemende vraag naar vernieuwing en vervanging van conventionele eenheden in combinatie met een sterke economische groei zal de dynamiek van de industrie aanwakkeren. Ook een grotere bewustwording van de voordelen van hernieuwbare technologieën in combinatie met gunstige maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit zullen de vooruitzichten van de sector verder aanvullen.

De Franse markt zal groeien dankzij de invoering van strikte doelstellingen voor de opwekking van energie uit hernieuwbare energie in combinatie met stijgende uitgaven voor de renovatie van bestaande gebouweninfrastructuur. Zo heeft de Franse regering in 2015 de Energy Transition Bill ingevoerd om tegen 2030 aan 38% van het warmteverbruik uit hernieuwbare bronnen te voldoen.

Meer informatie 

Bron: www.contractormag.com

Alle platformen van ODE