Warmtepomp
Onderzoek over duurzame warmte bij woningcorporaties: ‘Kansen voor zonneboiler met warmtepomp’

Onderzoek over duurzame warmte bij woningcorporaties: ‘Kansen voor zonneboiler met warmtepomp’

29 april 2019

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) hebben de kansen voor duurzame warmte bij woningcorporaties in kaart laten brengen.

De onderzoekers van W/E Adviseurs stellen dat de potentie groot is. Tegelijkertijd constateren ze dat duurzame warmtetechnieken nog te weinig worden toegepast in de huursector. Er zijn volgens hen verschillende redenen voor de geringe toepassing van warmtepompen, zonneboilers en biomassaketels. Het huidige aandeel van de genoemde duurzame warmtetechnieken (red. gemeten tot en met 2017) in de huursector is naar inschatting van de onderzoekers slechts enkele procenten. ‘Zonneboilers en -warmte is een ‘sympathieke’, schone en duurzame techniek, die echter door economische aspecten (lange terugverdientijd, ingrijpend) nog steeds geen vlucht neemt’, aldus het rapport. Dit terwijl adviesbureau Atriensis in 2017 in het zogenoemde 5PJ-plan voor de woningcorporatiesector het potentieel voor zonneboilers op circa 15.000 woningen per jaar schatte tot aan 2021. Voor warmtepompen bedroeg dit zelfs 50.000 woningen per jaar.

Warmtetransitieplannen
Woningcorporaties richten zich volgens W/E Adviseurs eerst op isolatie, ventilatie en zonnestroom. Zonder warmtetechnieken kunnen ze hun woningen daarmee verbeteren tot energielabel B. Ook onduidelijkheid over regionale energiestrategieën en warmtetransitieplannen dragen bij aan de geringe toepassing. Hierdoor investeren woningcorporaties namelijk niet snel in kleinschalige duurzame warmtetechnieken.

Het rapport doet aanbevelingen om de potentie van de warmtetechnieken wel in beeld te krijgen. Niet alleen duidelijke regionale energiestrategieën en warmtetransitieplannen helpen daarbij. Maar bijvoorbeeld ook stapsgewijze routekaarten gericht op minder CO2-uitstoot. Er zijn 3 routekaarten opgesteld: de stapsgewijze, gebiedsgewijze en sprongsgewijze route.

Weinig populair, kansen bij warmtepomp
De gebiedsgewijze route staat voor de beschikbaarheid en toepassing van een grootschalige warmte- en/of energievoorziening zoals warmtenetten. De sprongsgewijze route staat voor de aanpak die middels het toepassen van een integraal pakket aan maatregelen de woning in 1 sprong energiezuiniger of zelfs energieneutraal maakt. ‘Het toepassen van kleinschalige duurzame warmtetechnieken zoals warmtepompen en een zonneboiler is in feite integraal onderdeel van deze route, zoals ook blijkt uit het aanbod van diverse (concept)ontwikkelende bouwers en leveranciers’, aldus het rapport.

De stapsgewijze route verbeeldt de alternatieve route voor als er geen gebiedsgewijze of sprongsgewijze weg bewandeld wordt. Bij deze stapsgewijze route schrijft men het volgende over zonneboilers: ‘Zonnewarmtesystemen, en/of zonneboilers (b)lijken de laatste halte op de stapsgewijze route. Bij een grote warmtapwaterbehoefte rendeert het systeem het best. 85 procent van de sociale huurwoningen wordt echter bewoond door 1 of 2- persoonshuishoudens. Ondanks de schone en effectieve techniek valt het financieel rendement in de praktijk dan (te) vaak tegen, volgens de geïnterviewden. De benodigde ruimte voor het boilervat, een voor na-verwarming geschikt verwarmingssysteem en het benodigd distributieleidingwerk en onderhoud daaraan maken de zonneboiler tot een weinig populaire toepassing in de huursector. Kansen voor zonnewarmte lijken er desalniettemin te liggen in combinatie met een warmtepomp, ruimteverwarming en collectieve opslag.’

Bron: www. solarmagazine.nl  

 

Alle platformen van ODE