Warmtepomp
Het

Het "European Heat Pump Market and Statistics Report 2019"

28 november 2019

Als we kijken naar de marktontwikkeling in Europa in 2018, de cijfers voor het eerste kwartaal van 2019 en de integratie van de vooruitzichten voor de rest van dit jaar is er een positieve ontwikkeling van de sector.

De warmtepompen zijn eindelijk geïntegreerd geraakt in de maatschappij. Ze maken gebruik van hernieuwbare energie en energie uit afval, hun energie-efficiëntie en hun potentieel om kosten te besparen is goed bekend, ze worden geprezen voor hun inherente vermindering van de CO2-uitstoot bij verwarming en voor hun bijdrage aan de integratie van de sector - en dit is niet alleen een academische overweging, maar resulteert in een meer dan positieve ontwikkeling van de verkoopcijfers.

Tegen eind 2018 waren er in totaal 11,80 miljoen warmtepompeenheden geïnstalleerd in de 21 landen waarop dit rapport betrekking heeft. Dit is een groei van 12,5% of 1,26 miljoen eenheden in vergelijking met 2017.

De belangrijkste markten blijven Frankrijk, Italië en Spanje. Samen zijn zij verantwoordelijk voor meer dan de helft van de jaarlijkse verkoop van warmtepompen in Europa.

Het meest opmerkelijke is dat Frankrijk al een groei kent gedurende bijna 10 jaar en de motor blijft voor verdere groei. Nederland heeft verklaard gasvrij te willen worden in de woningverwarming, het Verenigd Koninkrijk heeft een verbod aangekondigd op olie- en gasketels in nieuwe gebouwen, In Ierland heeft warmtepompen een sleutelrol in het koolstofarm maken van het gebouwenbestand. Zelfs de landen die geen specifiek beleid hebben, zien een positieve marktontwikkeling.

De kenmerken van dit rapport:

 • Verkoopcijfers voor 2018 in 21 Europese landen
 • Beleidstrends van de EU
 • Trends in de sector
 • Vooruitzichten EHPA

 

De groei van de warmtepompmarkt wordt voornamelijk beïnvloed door drie trends:

 • Vanuit technologisch oogpunt kunnen de huidige warmtepompen een breder temperatuurbereik dekken. Ze werken nog steeds bij -25C en leveren steeds vaker op een efficiënte manier warm water bij 65C. Hierdoor kunnen ze in een veel groter deel van de gebouwen worden ingezet dan tien jaar geleden. Hybride systemen maken warmtepompen mogelijk, zelfs in het renovatiesegment.
 • De noodzaak om de energietransitie ook in de verwarmings- en koelingsector te versnellen, brengt warmtepompen in het middelpunt van de belangstelling van de beleidsmakers. De wetgeving die in de afgelopen 8 jaar is aangenomen, is nu in alle lidstaten omgezet en begint effect te hebben. Bouwnormen beperken de maximale warmtevraag per m2 , verplichten de integratie van hernieuwbare energie en geven de voorkeur aan slimme gebouwen. Dit wordt vaak onderbouwd met institutionele en financiële subsidies die de marktontwikkeling vergemakkelijken.
 • Aanhoudend grotere en groeiende verkoopaantallen resulteren in lagere kosten. Er ontstaan schaalvoordelen op het niveau van de componenten en de producten. De snelle daling van de productiekosten van PV-systemen heeft ook invloed op de verwarmingsmarkt: het gebruik van zelf opgewekte elektriciteit in combinatie met een warmtepompsysteem is een zeer goedkope energiebron voor gebouwen. Bijkomende voordelen, zoals vraagresponsdiensten aan het net (die een businessmodel zouden kunnen worden en een inkomen voor hun leveranciers zouden kunnen opleveren), liggen in het verschiet, maar zijn nog niet gerealiseerd.

 

Belangrijkste onderwerpen die aan bod komen

 1. Samenvatting
 2. Energietrends
 3. Beleid
 4. De Europese warmtepompmarkt in 2018
 5. Landrapporten

 

Voor meer informatie over dit rapport 

Bron: www.businesswire.com

Alle platformen van ODE