Warmtepomp
De Renovation Wave Strategy gepubliceerd door de Europese Commissie

De Renovation Wave Strategy gepubliceerd door de Europese Commissie

27 november 2020

De Europese Commissie heeft onlangs haar "Renovation Wave Strategy" gepubliceerd om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren. De Commissie wil de komende tien jaar het renovatiepercentage ten minste verdubbelen en ervoor zorgen dat renovaties leiden tot een hogere energie- en hulpbronnenefficiëntie. Dit zal de levenskwaliteit van de mensen die in de gebouwen wonen en er gebruik van maken verbeteren, de uitstoot van broeikasgassen in Europa verminderen, de digitalisering bevorderen en het hergebruik en de recycling van materialen verbeteren. Tegen 2030 kunnen 35 miljoen gebouwen worden gerenoveerd en kunnen in de bouwsector tot 160.000 extra groene banen worden gecreëerd.

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het energieverbruik in de EU en 36% van de uitstoot van broeikasgassen door energie. Maar slechts 1% van de gebouwen wordt jaarlijks energie-efficiënt gerenoveerd, dus doeltreffende maatregelen zijn cruciaal om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Lees meer

Alle platformen van ODE