Warmtepomp
Verbod op aardgas bij nieuwe grote verkavelingen en grote appartementsgebouwen biedt opportuniteit voor de warmtepomp

Verbod op aardgas bij nieuwe grote verkavelingen en grote appartementsgebouwen biedt opportuniteit voor de warmtepomp

19 februari 2021

Eind vorig jaar besliste de Vlaamse Regering om bij aanvragen voor nieuwe grote verkavelingen, grote appartementsgebouwen en grote groepswoningbouwprojecten, geen aardgasaansluiting meer mag gebruikt worden voor hoofdverwarming. Hierdoor wordt verwarmen via fossiele bronnen afgeraden en hernieuwbare technologieën gepromoot. WPP, het technologieplatform voor warmtepompen van ODE,  juicht deze beslissing toe en moedigt de Vlaamse Regering een om een ambitieus warmteplan uit te werken.

Het merendeel van de huishoudens verwarmt vandaag nog via gas- en stookolieketels. Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, moet een groot aandeel overstappen naar groene warmte in de volgende jaren. Een belangrijke stap is de beslissing van de Vlaamse Regering om vanaf 2021 in nieuwe grote projecten enkel nog hernieuwbare energiesystemen te plaatsen waarvoor geen aardgasaansluiting nodig is. Een ‘groot project’ werd gedefinieerd als 25 wooneenheden dit jaar en wordt verder gereduceerd tot 15 wooneenheden vanaf 2022.

De hernieuwbare energiesystemen die in aanmerking komen voor de collectieve verwarming van meerdere woningen, niet-residentiële gebouwen of gebouweenheden zijn: collectieve elektrische warmtepompen, aansluitingen op een systeem van externe warmtelevering waarvan de warmte minstens voor 45% uit hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd, biomassaketels, biomassakachels en gebouwgebonden kwalitatieve WKK-installaties op biomassa.

Deze hernieuwbare energiesystemen moeten minstens 85% van de bruto-energiebehoefte voor ruimteverwarming voorzien. Aardgas mag dus enkel voor “bijverwarmen” ingezet worden.

Deze beslissing promoot het plaatsen van warmtepompen in grote woningbouwprojecten. Het Warmtepomp Platform acht dat de warmtepomp een cruciale technologie binnen de energietransitie in Vlaanderen. 

Alle platformen van ODE