Warmtepomp

Visie

visie warmtepompen

Het Warmtepomp Platform is een platform van de Organisatie Duurzame Energie (ODE) dat als doel heeft om een duurzaam warmtepompbeleid in Vlaanderen te promoten dat zoveel mogelijk gezinnen, instellingen en ondernemingen stimuleert om hun energiebehoefte in te vullen met warmtepompen.

Een duurzaam warmtepompbeleid zal de markt voor warmtepompen verbeteren, de CO2-voetafdruk verlagen en bijdragen aan het bereiken van de klimaat-en energiedoelstellingen in Vlaanderen, België en Europa. 

De warmteplatformen van ODE stelden samen een visie op omtrent duurzame warmte. Via deze strategische en geïntegreerde visietekst wil ODE bijdragen aan het Vlaamse beleid inzake groene warmte. Deze visietekst schetst een gewenst toekomstbeeld voor 2050 waarbij we de toekomstige warmtevraag in Vlaanderen invullen door hernieuwbare en CO2-neutrale warmtebronnen. De focus hierbij gaat naar de (invulling van) de gebouwgebonden warmte- en koudevraag, zowel residentieel als niet-residentieel. 

De visietekst kan u hier nalezen. 

Alle platformen van ODE