Warmtepomp

Word lid

De voordelen

Het Warmtepomp Platform is een technologieplatform van de Organisatie Duurzame Energie (ODE) dat de  gespecialiseerde producenten uit de waardeketen van warmtepompen, groothandels, projectontwikkelaars, studiebureaus en investeerders uit de warmtepompsector in Vlaanderen verenigt. Het Warmtepomp Platform wil een duurzaam warmtepompenbeleid in Vlaanderen realiseren. Dit doen we via actief overleg met de overheid en de relevante instanties die betrokken zijn bij het warmtepompenbeleid.

Het Warmtepomp Platform is één van de technologieplatformen binnen ODE. De leden van het Warmtepompplatform zijn automatisch ook lid van de koepel ODE.

Leden van het Warmtepomp Platform krijgen diverse voordelen: gespecialiseerde informatie exclusief voor leden, een stem in het overleg met andere partners en met de overheid, stem in algemene vergaderingen en deelname aan studiedagen.

Nieuwsflitsen

Het Warmtepomp Platform houdt u continu op de hoogte van het actuele warmtebeleid via nieuwsflitsen over beleidsupdates zoals premies voor warmtepompen en warmtepompboilers, tax shifts, incentives voor renovatie, het capaciteitstarief, EPB en EPC, etc.
Deze nieuwsflitsen zijn exclusief voor leden. In 2021 heeft het Warmtepomp Platform 17 nieuwsflitsen verstuurd.

Advies

Leden kunnen met concrete vragen terecht bij de beleidsmedewerker van het Warmtepomp Platform.

Werkgroepen

Leden kunnen ook zelf hun input geven over het warmtebeleid via onze werkgroepen. Vandaag lopen er werkgroepen over renovatie, EPB/EPC en de organisatie van ons jaarlijks warmtepomp symposium. 

Events

Het Warmtepomp Platform wil leden samenbrengen om zo kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren. Dit doen we o.a. jaarlijks via het Warmtepomp Symposium en onze ledenvergadering. 

ODE

Als lid van het Warmtepomp Platform heeft u automatisch ook een lidmaatschap in de koepel ODE en ontvangt u de algemene ODE nieuwsbrief: DiODE.
Deelname aan de algemene ledenvergaderingen
De algemene ledenvergaderingen staan open voor al onze leden.

De Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit ten minste 6 en ten hoogste 12 bestuurders die lid zijn van het Warmtepomp Platform, waarvan:

Minstens 1 vertegenwoordiger van de installatiebedrijven van warmtepompsystemen voor overwegend particulieren eindklanten
Minstens 1 vertegenwoordiger van leveranciers of installateurs van warmtepompsystemen voor de bedrijfsmarkt
Minstens 1 vertegenwoordiger van de studiebureaus
Minstens 1 vertegenwoordiger van fabrikanten van warmtepompen of componenten
Minstens 1 vertegenwoordiger van exploitanten, ontwikkelaars of investeerders in warmtepompsystemen
Minstens 1 vertegenwoordiger van kenniscentra, onderzoeksinstellingen of andere organisaties

 

 

 

 

LEDEN Warmtepomp Platform

Ontdek hier welke organisaties lid zijn van het Warmtepomp Platform

Lid worden

Het Warmtepomp Platform wil de krachtige stem zijn van heel de warmtepompsector en wil ook u vertegenwoordigen bij overheid en netbeheerders. Dat kan alleen met de steun van een grote groep leden. Ook uw deelname is dus belangrijk.

Bedrijven en organisaties die actief zijn in de warmtepompsector kunnen lid worden:  

producenten, leveranciers, invoerders, verdelers en groothandels van warmtepompsystemen, randapparatuur en onderdelen
projectontwikkelaars
kenniscentra (onderzoekscentra, studiebureaus,...)
bedrijven uit de elektriciteitssector: distributienetbeheerders, elektriciteitsleveranciers...
niet-gouvernmentele organisaties, opleidingscentra, beroepsfederaties...
investeerders

Installateurs zijn vertegenwoordigd via Techlink

In 2016 sloot de Organisatie Duurzame Energie (ODE) een samenwerkingsovereenkomst af met Techlink, de vakfederatie voor installateurs van elektrotechniek, HVAC en sanitair (fusie van Fedelec en ICS).

Deze samenwerking houdt in dat installateurs van warmtepompen niet meer rechtstreeks lid zijn bij het Warmtepomp Platform, maar vertegenwoordigd zijn via Techlink.

We vragen installateurs vanaf 2017 lid te worden van Techlink als ze dat nog niet waren.Door het lidmaatschap bij Techlink kunnen installateurs van warmtepompen zowel beroep doen op het aanbod van het Warmtepomp Platform als op het volledige aanbod van Techlink (en de groep Confederatie Bouw).

U zal regelmatig nieuwsflitsen ontvangen over de ontwikkelingen in het warmtepompbeleid. Daarnaast zal u samen met collega installateurs de koers kunnen bepalen inzake warmtepompen via deelname aan het sectorcomité warmtepompen dat Techlink regelmatig organiseert.

Meer informatie over het lidmaatschap van Techlink, kan u terugvinden op de Techlink website.

Andere stakeholders buiten het sigement van installateurs kunnen het inschrijvingsformulier invullen. Na ontvangst van dit invulformulier wordt uw kandidatuur tot lidmaatschap voorgelegd in de volgende vergadering van de Raad van Bestuur ter goedkeuring. De beslissing wordt na de vergadering medegedeeld aan de/het desbetreffende organisatie/bedrijf. U ontvangt daarna een factuur voor het lidgeld.

Alle platformen van ODE