Warmtepomp
Standpunt WPP in verband met de vernieuwde ecologiepremie

Standpunt WPP in verband met de vernieuwde ecologiepremie

27 juli 2016

"Het Warmtepompplatform WPP is blij te zien dat de warmtepomptechnologie in de vernieuwde ecologiepremie erkend wordt als een relevante bijdrage in het milieu- en energieverhaal en dat warmtepompen expliciet onder de noemer hernieuwbare energie staan - daar horen ze thuis.

Natuurlijke koudemiddelen, aansluiting op warmtenetten of hergebruik van restwarmte zijn technieken waarbij warmtepompen een cruciale rol kunnen spelen, en geothermie als warmtebron komt expliciet in aanmerking voor steun.  

WPP is voorstander van een uitbreiding van deze lijst naar de warmtepomptechnologie op zich: elke toepassing waarin een warmtepomp aantoonbaar laagwaardige (en dus onbruikbare) rest- of omgevingswarmte opwaardeert tot een bruikbaar temperatuurniveau verdient ondersteuning.  Het vermijdt immers het gebruik van fossiele brandstoffen en kan, indien elektrisch aangedreven, potentieel het gebruik van groene elektriciteit bevorderen."

Meer informatie over de ecologiepremie

Alle platformen van ODE