Warmtepomp
Analyse regeerakkoord over warmtepompen

Analyse regeerakkoord over warmtepompen

29 oktober 2019

Het woord “warmtepompen” komt geen enkele keer voor in het akkoord. Voor een regering die zegt dat we dankzij innovatie en technologie de klimaatuitdagingen kunnen aanpakken is het vreemd dat ze de innovatieve warmtepomptechnologie niet eens vermelden.

De lastenverschuiving richting fossiele verwarming, het essentiële element om warmtepompen en groene warmte te doen doorbreken, is niet opgenomen. Dit is een enorme gemiste kans.

Het grootste potentieel voor groene warmte en warmtepompen bevindt zich in bestaande gebouwen die moeten gerenoveerd worden. Om die enorme renovatie uitdaging aan te pakken zijn concrete maatregelen nodig. Het niet vermelden van de verplichte renovatie na verkoop van residentiële gebouwen is daarom teleurstellend.

Concrete maatregelen die warmtepompen wel verder kunnen stimuleren zijn de verhoging van het verplicht aandeel hernieuwbare energie, het verbod op stookolieketels bij nieuwbouw en IER vanaf 2021 en de verplichte renovatie na verkoop van niet-residentiële gebouwen.

Wat zegt het regeerakkoord?

 • Vereenvoudiging EPB-beleidskader: gebruiksvriendelijker en snellere integratie van innovatieve bouwtechnieken
 • Vanaf 2021 geen stookolieketels meer bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovatie
 • Wanneer er een aardgasnet in de straat ligt, mag vanaf 2021 een bestaande stookolieketel niet meer vervangen worden. De eigenaars worden over alle mogelijke alternatieven geïnformeerd.
 • Aardgasaansluiting bij nieuwe grote verkavelingen en grote appartementsgebouwen kan enkel nog voor collectieve verwarming via WKK of in combinatie met een hernieuwbaar energiesysteem
 • Verhoging minimaal aandeel hernieuwbare energie bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovatie van woningen en niet-residentiële gebouwen
 • Uitwerking actieplan met bouwsector om het aanbod van vakmensen voor renovatie te verzekeren
 • Niet energiezuinige tertiaire gebouwen moeten vanaf 2021 uiterlijk vijf jaar na een notariële overdracht in volle eigendom grondig energetisch gerenoveerd worden
 • Vanaf 2025 moeten alle grote niet-residentiële gebouwen waar de mogelijkheid tot verwarming of koeling in voorzien is, over een energieprestatielabel beschikken en vanaf 2030 moeten deze gebouwen een minimaal energieprestatielabel bereiken
 • In het technisch verslag wordt de energetische component verder uitgewerkt. Naast de verplichting tot dakisolatie en dubbele beglazing wordt de maximale EPC-score richting 2050 gradueel bepaald, rekening houdend met de woningtypologie. Een duidelijk langetermijnperspectief bevordert het draagvlak en planningsproces voor energetische ingrepen.

Bijkomende initiatieven om sociale woningen klimaatneutraal te maken:

 • Nieuwe gebouwen zullen vanaf 2021 BEN E30 gebouwd worden
 • Ingrijpende energetische renovaties zullen vanaf 2020 E60 verbouwd worden. Hiermee loopt de sociale huisvesting 5 jaar voor op de reguliere markt.
 • Alle andere gebouwen zullen gerenoveerd worden tegen 2050 tot de doelstelling 2050 uit het renovatiepact, namelijk EPC 100. Dit getal wordt nog gedifferentieerd volgens gebouwtypologie.

Alle platformen van ODE