Warmtepomp
REKENTOOL VERGELIJKING VERWARMINGSTECHNOLOGIEËN

REKENTOOL VERGELIJKING VERWARMINGSTECHNOLOGIEËN

30 januari 2020

ODE liet een rekentool opmaken om de globale jaarlijkse prestatie van verschillende opties voor centrale verwarming (CV) en sanitair warm water (SWW) te vergelijken.

Opzet en doel rekentool

In het kader van het Slagkracht project voor de vernieuwende installateur maakte studiebureau Thermiek een rekentool die de verschillende verwarmingstechnologieën en technologieën voor de productie van sanitair warm water vergelijkt op vlak van primaire energie, CO2 uitstoot, energiekost en de netto huidige waarde (kosten op 20 jaar). De rekentool simuleert voor de verschillende technologieën de verhouding tussen verbruik en CO2 uitstoot enerzijds en de energiekost anderzijds. Ze kan ook de invloed van beleidsmaatregelen en prijsevoluties op deze verhouding berekenen. De bedoeling van de tool is om de sector eenduidige referentiecijfers te geven.

Algemene conclusie

De tool toont de scheve verhouding aan tussen duurzaamheid en kosten van de verwarmingstechnologieën: Warmtepompen verbruiken 30-50% minder primaire energie en stoten 70-80% minder CO2 uit dan een gasketel, maar hun energiekost ligt toch  10-50% hoger en de netto huidige waarde uitgedrukt in kosten ligt 40-70% hoger over 20 jaar.

Wil je meer info en de gedetailleerde resultaten van de tool, contacteer ons via mail (info@ode.be) of telefoon (02 218 87 47)

Alle platformen van ODE